06 Грудень 2017, 15:54

Атестаційний лист

 
I. Загальні відомості

Педагогічний працівник, що атестується ___________________________________________

Дата народження  ______________________________________________________________

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації  _____________________________________________________________________

Загальний стаж  педагогічної  діяльності (роботи за спеціальністю)  ___________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень,  найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) ______________________________________________________

Науковий ступінь (вчене звання) _________________________________________________

Підвищення кваліфікації   протягом   останніх   5  років  (з  якої спеціальності,  номер та дата  видачі  документа,  що  підтверджує підвищення кваліфікації) ___________________

_____________________________________________________________________________

Дата та результати проведення попередньої атестації ________________________________

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії І рівня ______________________________________________

За результатами атестації: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Результати голосування: кількість голосів:

За категорію:  за ________________________, проти ___________, утримались __________

За звання:        за ________________________, проти ___________, утримались __________


Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді) _____________________________________________________________________________


Голова атестаційної комісії  _____________  ____________________
(підпис)                            (прізвище, ініціали)
Члени комісії:                        _____________  ____________________
(підпис)                             (прізвище, ініціали)

_____________  ____________________
(підпис)                            (прізвище, ініціали)
_____________  ____________________
(підпис)                            (прізвище, ініціали)
Дата атестації                  _______________________
(число, місяць, рік)
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений           _______________

(підпис працівника, який атестується)
М.П.

III. Результати атестації атестаційною комісією II рівня

Рішення атестаційної комісії управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради:

_____________________________________________________________________________За результатами атестації:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Результати голосування: кількість голосів:

за категорію           за ___________________, проти ___________, утримались __________

за звання                 за ___________________, проти ___________, утримались __________


Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді) _____________________________________________________________________________


Голова атестаційної комісії                         ____________________ Н.О.Незнанова

Секретар комісії                                           ____________________ Л.М.Доброштан

Члени атестаційної комісії:

____________ Л.В.Бакєєва                         ____________ В.Б.Руденко

____________ Г.В.Бровко                           ____________ С.В.Сигида

____________ Ю.С.Волошина                   ____________ Н.В.Сташенко

____________ А.С.Коваленко                    ____________М.В.Шевченко

____________В.М.Маслюк                         ____________ Н.М. Щербина

____________Г.М.Олійник                        _____________М.А.Яцина

____________В.М.Підмогильна


Дата атестації  _____________________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлена ____________________________________

( підпис працівника, який атестується)

М.П.

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій I та II рівнів**

____________________________________________________

Результати голосування: кількість голосів: за ______, проти _______, утримались _______.

Голова атестаційної комісії  ___________   _____________________

(підпис)                                         (прізвище, ініціали)

Члени комісії:                         ___________   _____________________
(підпис)                                  (прізвище, ініціали)

___________   _____________________
(підпис)                                  (прізвище, ініціали)

___________   _____________________
(підпис)                                  (прізвище, ініціали)

___________   _____________________
(підпис)                                  (прізвище, ініціали)

(підпис)                                  (прізвище, ініціали)

___________   _____________________
(підпис)                                  (прізвище, ініціали)

___________   _____________________
(підпис)                                  (прізвище, ініціали)Дата атестації ____________________
(число, місяць, рік)
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _____________________
(підпис працівника)