17 Вересень 2018, 14:50

Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти УкраїниМІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10,  м. Київ, 01135,тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail:ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185Від _05.09.2018_ № _1/9-529_

На №__________ від _______

Департаменти (управління) освіти і науки

обласних, Київської міської державних

адміністрацій


Інститути післядипломної педагогічної

освіти


Про документацію працівників

психологічної служби у системі

освіти України


На виконання Закону України «Про освіту», Положення про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337), відповідно до пункту 2.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 08  серпня 2017 року № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до             2020 року» надсилаємо для використання в роботі доопрацьовані з урахуванням вимог зазначених вище нормативно-правових актів зразки документації практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.

Звертаємо увагу, запропоновані зразки документації практичних психологів і соціальних педагогів проходитимуть апробацію протягом       2018-2019 навчального року, за результатами якої буде затверджено професійну документацію працівників психологічної служби у системі освіти.

Електронна версія матеріалів розміщена за посиланням: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/normatyvno-pravova-baza/.


Додаток: зразки документації на 19 арк.


Заступник Міністра                                                                    Павло  ХОБЗЕЙФлярковська О. В.,  248-21-95

Додаток 1

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор________________________

(назва закладу освіти)

________________________________

_______________  ________________

(підпис)                    (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖУЮ

Директор/методист центру∕кабінету/лабораторії психологічної служби

______________________________ _______________  _____________

(підпис)                   (прізвище, інціали)

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН*

роботи практичного психолога

________________________________________________

(назва закладу освіти)

_______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові )

на 20____-20______навчальний рік

Вступ

Відомості про склад психологічної служби закладу освіти, нормативні документи, на яких ґрунтується діяльність практичного психолога тощо

І. Аналітична частина

Короткий аналіз виконання плану роботи за минулий рік

ІІ. Цілепокладаюча частина

Мета, завдання, запит адміністрації закладу освіти

ІІІ. Змістова частина

№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Діагностика1.1.
2.

Профілактика2.1.
3.

Корекція3.1.
4.

Навчальна діяльність4.1.
5.

Консультування5.1.
6.

Просвіта6.1.
7.

Інше7.1.
*Перспективний план роботи практичного психолога обов'язково погоджується  з директором/методистом центру∕кабінету/лабораторії психологічної служби

Додаток 2

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529

Журнал щоденного обліку роботи

практичного психолога

________________________

(назва закладу освіти)

___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові )


Дата

Напрям діяльності

К-сть годин

Цільова аудиторія

К-сть осіб

Форма/зміст роботи

Примітка 

Додаток 3

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529


ПРОТОКОЛ*

індивідуальної психологічної діагностики

______________________________________________

(ПІБ здобувача освіти )

Дата (строки) проведення:_________________________________________________________

Клас (група): ___________________________________________________________________

Вік на час діагностики:

___________________________________________________________________

Мета діагностики:_________________________________________________________


Хто звернувся (ПІБ, статус):

___________________________________________________________________

Причина звернення (запиту):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Зміст проведеної роботи (назви використаних методик, опис поведінки під час проведення дослідження, емоційні реакції, характер спілкування з дорослими тощо):

______________________________________________________________________________________________________________________________________Висновки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації:

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Практичний психолог

(прізвище, ініціали)                                                                                                                         (підпис)

 * Протокол індивідуальної психологічної діагностики ведеться за потребиДодаток 4

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529
ПРОТОКОЛ*

індивідуальної психологічної  консультації

_________________________

(ПІБ учасника освітнього процесу)


Дата:

Короткий опис звернення (запиту):

Проблема:

Зміст проведеної роботи:

Висновки:

Рекомендації:

Практичний психолог

(прізвище, ініціали)                                                                                                                       (підпис) * Протокол індивідуальної психологічної  консультації ведеться за потреби
Додаток 5

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529

 

ПРОТОКОЛ*

групової  психологічної діагностики

Дата (строки) проведення:

Мета діагностики:

Проблема (зміст):

Діагностичний інструментарій:

Характеристика вибірки: (кількість, вік, гендерна характеристика тощо) _________________________________________________________________


Результати діагностики:

Висновки:

Рекомендації:

Практичний психолог


(прізвище, ініціали)                                                                                                     (підпис)


 * Протокол групової  психологічної діагностики ведеться за потребиДодаток 6

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529ПРОТОКОЛ*

включеного спостереження

_________________________

(назва закладу освіти)

Дата:

Клас/група:

Прізвище, ім'я,  по батькові  вчителя/вихователя:

Тема уроку/заняття/заходу:

Мета відвідування уроку/заняття/заходу:

Зміст проведеної роботи:

рівень активності, працездатності на уроці/занятті/заході:

;

особливості уваги здобувачів освіти: зосередженість, розподіл, переключення: ;

співвідношення репродуктивної та творчої діяльності: ;

рівень самоорганізації:                                                                                                                                                                                                                        ;

пізнавальні процеси, які домінують: пам'ять, мислення, уява: ;

види пам'яті, які домінують: образна, логічна, емоційна, механічна: ;

форми запам'ятовування: логічна обробка, кількаразове повторювання, асоціації, мнемотехніка, закріплення, використання декількох форм: ;

форми мислення: порівняння, зіставлення, аналіз, синтез, класифікація, систематизація, генералізація: ;

мовлення: розвиток емоційності, виразності, навичок усної розповіді, володіння термінологією, наявність слів-паразитів: ;

психологічний клімат уроку/заняття/заходу: ;

основні емоції на уроці/занятті/заході: ;

взаємини здобувачів освіти на уроці/занятті/заході: ;

емоційне ставлення до навчання: ;

ставлення до вчителя/вихователя: .

Висновки та рекомендації:


Практичний психолог


(прізвище, ініціали)                                                                                                                            (підпис)
* Протокол включеного спостереження ведеться за потребиДодаток 7

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор __________________

(заклад освіти)

____________________________

_______  ____________________

(підпис)                (прізвище, ініціали)ГРАФІК РОБОТИ

практичного психолога

________________________

(заклад освіти)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові )


Дні тижня

Інтервали робочого часу

з _______ год

по _______ год

ПонеділокВівторокСередаЧетверП’ятниця


Додаток 8

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор________________________

(назва закладу освіти)

________________________________

_______________  ________________

(підпис)                        (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖУЮ

Директор/методист центру∕кабінету/лабораторії психологічної служби

____________________________________________  _________________

(підпис)                        (прізвище, ініціали)

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН*

роботи соціального педагога

________________________________________________

(назва закладу освіти)

_______________________________________________________________

(прізвище, ім'я,  по батькові )

на 20____-20______навчальний рік

Вступ

Відомості про склад психологічної служби закладу освіти, нормативні документи, на яких ґрунтується діяльність соціального педагога тощо

І. Аналітична частина

Короткий аналіз виконання плану роботи за минулий рік

ІІ. Цілепокладаюча частина

Мета, завдання, запит адміністрації закладу освіти

ІІІ. Змістова частина

№ з\п

Напрями діяльності  з учасниками освітнього процесу  закладу освіти

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Діагностика1.1.
2.

Профілактика2.1.
3.

Навчальна діяльність3.1.
4.

Консультування4.1.
5.

Зв'язки з громадськістю5.1.
6.

Просвіта6.1.
7.

Інше7.1.

*Перспективний план роботи соціального педагога обов'язково погоджується з директором/методистом центру∕кабінету/лабораторії психологічної служби


Додаток 9

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529

Журнал щоденного обліку роботи

соціального педагога

________________________

(назва закладу освіти)

___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Дата

Напрям діяльності

К-сть годин

Цільова аудиторія

К-сть осіб

Форма/зміст роботи

Примітка


Додаток 10

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529
СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

_________ класу  _____________________________________________

(назва закладу освіти)

1-й сем., 2-й сем. (підкреслити)

20___ - 20___ навчального року

Класний керівник _________________________________________________________


з/п

Прізвище, ім'я

здобувача освіти

Дата

народження

Домашня

адреса/телефон

Прізвище, ім'я

батьків

Ознаки сім’ї (особи)*

Дата

відвідування

1.2.3.(Відвідує і заповнює класний керівник)

___________________

* Ознаки сім’ї (особи) (відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України  від 09.07.2014  № 450  «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України 04 вересня 2014 р. за № 1076/25853):

1) одинока мати (батько);

2) діти, розлучені із сім’єю, які не є громадянами України і заявили про намір звернутися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем;

3) сім’я трудових мігрантів;

4) неповнолітні батьки;

5) біженці або сім’я вимушених переселенців;

6) постраждалі від природних, техногенних катастроф;

7) один з батьків (особа) є громадянином іншої держави;

8) місцезнаходження одного з батьків невідоме;

9) інваліди та діти-інваліди;

10) сім’я, де є недієздатні особи/недієздатна особа;

11) сім’я усиновлювачів;

12) сім’я (особа) опікунів/піклувальників;

13) батьки, які перебувають у процесі розлучення;

14) засуджені до покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

15) особи, які повернулися з місць позбавлення волі;

16) особи, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення;

17) особи, які постраждали від насильства в сім’ї;

18) діти, які постраждали від жорстокого поводження та насильства;

19) особи, які постраждали від торгівлі людьми;

20) особа, яка виявила намір відмовитися від новонародженої дитини;

21) сім’ї, де батьки зловживають наркотичними засобами і психотропними речовинами;

22)  інше (дописати).


Гендерна характеристика класу:

хлопці – _______

дівчата  – ________

Стан здоров’я здобувача освіти:

з/п

Прізвище, ім'я

здобувача освіти

Група здоров'я

Тимчасові

розлади

здоров’я

Хронічні

соматичні

хвороби

Психо-соматичні

захворювання

Інвалідність

Примітка

1.

2.

3.

(Заповнює медпрацівник)

Позашкільна діяльність  здобувача освіти:

з/п

Прізвище, ім'я

здобувача освіти

Музична

школа

Спортивна

секція

Гурток,

клуб тощо

Інше

Не відвідує

ЗПО

Примітка

1.
2.
3.
(Заповнює класний керівник)

Соціальна поведінка здобувача освіти :

з/п

Прізвище, ім'я

здобувача освіти

Скоїв(ла)

правопорушення

На

обліку в ювенальній превенції

Адиктивна

поведінка

Систематично

порушує

дисципліну

Конфлікти

з вчителями,

учнями

1.2.3.(Заповнює класний керівник)

Інформація про соціальне середовище розвитку здобувача освіти:


з/п

Прізвище, ім'я

здобувача освіти

Повна

сім’я

Неповна

сім’я

Батьки, інші законні представники

Мало-

забезпечена

сім’я

Багато-

дітна

сім’я

Інше

1.
2.
3.
(Заповнює класний керівник)

На підставі соціальних паспортів класів соціальний педагог заповнює соціальний паспорт закладу освіти

Додаток 11

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529


АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

житлово-побутових умов проживання здобувача освіти

_________________________________________________________________

(ПІБ здобувача освіти, дата народження)

___________________________________________________________________

(назва закладу освіти)


що проживає за адресою:______________________________________________

Ми, комісія у складі:

  1. __________________________________________;
  2. __________________________________________;
  3. __________________________________________;

склала даний акт про те, що було обстежено житлово-побутові умови проживання здобувача освіти.

Акт складений за запитом ___________________________________________________________________

(вказати установу або ПІБ замовника)

у зв’язку з ___________________________________________________________________

(вказати причину)

У результаті обстеження було встановлено:

Дитина проживає разом із: ___________________________________________________________________

(вказати всіх членів родини (ПІБ, ступінь родинних стосунків, рік народження, де працюють, навчаються тощо) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Соціальний статус сім’ї:_______________________________________________

Сім’я проживає в ___ кімнатній квартирі/приватному будинку/в кімнаті приватного будинку, розмір житлової площі _____ м2.

Санітарні умови: ___________________________________________________________________

(задовільні, незадовільні)

Під час перевірки в квартирі (прибрано/ не прибрано, хто знаходився вдома, де в цей час перебуває дитина, чим вона зайнята): ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прибуток сім’ї складається із (заробітної плати членів родини, стипендії, пенсії тощо):

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Дитина має/не має (окреме постійне місце для навчання, окреме місце (куточок) для відпочинку, окреме спальне місце, інші необхідні меблі та обладнання (телевізор, комп’ютер тощо). Якщо спільне – вказати з ким):

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Дитина забезпечена/незабезпечена: їжею (достатньо, недостатньо; якість їжі), одягом та взуттям відповідно до сезонів (достатньо, недостатньо; стан речей – новий, б/в, не придатний для використання),  шкільним (канцелярським) приладдям (достатньо, недостатньо; стан приладдя  – новий, б/в, не придатний для використання):

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Під час бесіди було з’ясовано, що сім’я (дитина) потребує:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки комісії: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________

Члени комісії:

1. ____________________________________

(посада, ПІБ, підпис)

2. ____________________________________

3. ____________________________________М. п.                                                                    «___» ______________20__ р.
Додаток 12

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529ПРОТОКОЛ*

індивідуальної соціально-педагогічної діагностики

______________________________________________

(ПІБ здобувача освіти )

Дата (строки) проведення:

Клас (група):

Вік на час діагностики:__________________________

Мета діагностики:____________________________________________________

Хто звернувся (ПІБ, статус):___________________________________________

Причина звернення (запиту):

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст проведеної роботи (назви використаних методик, опис поведінки під час проведення дослідження, емоційні реакції, характер спілкування з дорослими):

______________________________________________________________________________________________________________________________________Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Соціальний педагог


(прізвище, ініціали)                                                                                                                         (підпис)

* Протокол індивідуальної соціально-педагогічної діагностики ведеться за потребиДодаток 13

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529

ПРОТОКОЛ*

групової  соціально-педагогічної діагностики

Дата (строки) проведення:

Мета діагностики:

Проблема:

Діагностичний інструментарій:

Характеристика вибірки: (кількість, вік, гендерна характеристика тощо) _________________________________________________________________


Результати діагностики:

Висновки:

Рекомендації:

Соціальний педагог


(прізвище, ініціали)                                                                                                    (підпис)* Протокол групової  соціально-педагогічної діагностики ведеться за потребиДодаток 14

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529


ПРОТОКОЛ*

індивідуальної соціально-педагогічної консультації (бесіди)

_________________________

(ПІБ учасника освітнього процесу)


Дата:

Короткий опис звернення (запиту):

Зміст проведеної роботи:

Висновки:

Рекомендації:

Соціальний педагог


(прізвище, ініціали)                                                                                                                       (підпис)* Протокол індивідуальної соціально-педагогічної консультації (бесіди)  ведеться за потреби
Додаток 15

до листа Міністерства освіти і

науки України

від 05.09.2018 № 1/9-529ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор __________________

(заклад освіти)

____________________________

__________    ________________

(підпис)                      (прізвище, ініціали)ГРАФІК РОБОТИ

соціального педагога

________________________

(заклад освіти)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я,  по батькові)


Дні тижня

Інтервали робочого часу

з _______ год

по _______ год

ПонеділокВівторокСередаЧетверП’ятниця