22 Вересень 2020, 14:33

Про ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ / УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ у 2021 році

 

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році, відповідно до наказу МОН від 09.07.2019 №945 «Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», проводитиметься з 21 травня по 16 липня. У переліку навчальних предметів, із яких проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, виокремлюють: 1) українську мову та 2) українську мову і літературу.

Випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: сертифікаційну роботу з української мови чи сертифікаційну роботу з української мови та літератури.

Зміст сертифікаційної роботи з української мови і літератури визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, затвердженою Міністерством освіти і науки України від 26.06.2018 №696. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з української мови і літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Ознайомитися з нею можна за посиланням: Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2021 року

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2016/12/Programa_2020_ukr.mova.pdf

Учасникам ЗНО буде запропоновано два  окремих зошити: з української мови і літератури та української мови.

Сертифікаційна робота з української мови має 2 частини. Частина 1 містить 39 завдань різних форм, а частина 2 – 1 завдання, яке передбачає надання розгорнутої письмової відповіді, на виконання яких відведено 150 хвилин. Відповіді на завдання частини 1 потрібно позначити на бланку А, а відповідь на завдання частини 2 – записати на бланку Б.

Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з української мови 2021 року https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Ukrayinska-mova_2021_demoversiya_.pdf

 

Сертифікаційна робота з української мови і літератури містить 67 завдань. Час виконання - 210 хвилин. Робота має чотири частини. Частина 1 містить 24 завдання різних закритих форм з української літератури, частина 2  -  39 завдань різних закритих форм з української мови;  частина 3 - 3 завдання з української мови з короткою письмовою відповіддю, а частина 4 - 1 завдання з української мови з розгорнутою письмовою відповіддю. Відповіді на завдання частин 1 і 2 слід позначити у бланку А; на завдання частини 3 – написати у бланку Б, а частини 4 – у бланку В.

Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2021 року

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Ukrayinska-mova-i-literatura_2021_demoversiya_.pdf

Спільними для обох варіантів сертифікаційних робіт (тестів) є 39 завдань закритих форм та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої відповіді з української мови. Результати виконання цих завдань будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації з української мови. Для прийому до закладів вищої освіти зараховуватимуться результати виконання відповідно або всіх завдань сертифікаційної роботи (тесту) з української мови, або всіх завдань сертифікаційної роботи з української мови та літератури.

У кожному конкретному випадку вибір учасника того чи іншого варіанта сертифікаційної роботи для виконання під час ЗНО залежатиме від того, на яку спеціальність (спеціальності) абітурієнт  планує вступати до закладу вищої освіти. Перелік спеціальностей, для вступу на які необхідним буде виконання різних варіантів сертифікаційної роботи (тесту), буде визначено в «Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році».

Щодо особливостей оновлених сертифікаційних робіт

Найприкметнішою рисою обох сертифікаційних робіт є їхня помітна переорієнтація на оцінювання компетентностей учасників – мовленнєвої та літературної. На рівні закритих тестових завдань з української мови це виявляється, зокрема, у тому, що левова їх частка стала контекстними – такими, що спрямовані на виявлення здатності учасника / учасниці працювати не з «абстрагованими» мовними одиницями чи явищами, а з їхніми реалізаціями у межах різних за обсягом контекстів. У випадку з українською літературою орієнтація сертифікаційної роботи на компетентності реалізувалася, серед іншого, у включенні завдань до незнайомого художнього тексту.

Однією з основних новацій, якими позначено сертифікаційну роботу з української мови та літератури і яка засвідчує зміщення акцентів у бік оцінювання компетентності учасників / учасниць, є введення тестових завдань відкритої форми, які передбачають надання короткої (від одного до кількох речень) відповіді на питання, що стосуються одного тексту або кількох тематично пов’язаних текстів.

Крім означеної новації,  на учасників ЗНО наступних років чекає ще одне важливе нововведення. Воно стосується тестового завдання, яке передбачає створення розгорнутої письмової відповіді. Учасникам, які складали ЗНО в попередні роки, подібне тестове завдання відоме під назвою «Власне висловлення». Упродовж більш ніж десяти попередніх років проведення ЗНО це тестове завдання залишалося майже незмінним і передбачало створення учасниками лише одного специфічного різновиду тексту – власного висловлення. Таке тривале «життя» тестового завдання одного-єдиного формату спричинило до того, що відповідне завдання поступово почало втрачати свою цінність як інформативний елемент цілісного тестового інструмента оцінювання. Це виявлялося, зокрема, у тому, що учасники тестування, замість створювати дійсно власні висловлення, тобто оригінальні, глибокі за змістом, стрункі за формою тексти-доведення власної позиції стосовно тих чи тих актуальних питань, найчастіше продукували примітивні, часто позбавлені живої думки й прозорої логічності шаблонні псевдотексти. З огляду на це було прийнято рішення про розширення діапазону різновидів текстів, створення яких може бути в майбутньому запропоноване учасникам як тестове завдання відкритої форми на надання розгорнутої відповіді. Додаткову інформацію про подібні завдання Український центр оцінювання якості освіти оприлюднить упродовж року. Принагідно ж варто зауважити, що в демонстраційному варіанті сертифікаційної роботи, який оприлюднено як модель для ЗНО-2021, тестове завдання на надання розгорнутої письмової відповіді поки що має типові ознаки завдань на створення власного висловлення. Однак уважний погляд на завдання вже засвідчує певні відмінності, зокрема у формулюванні умови та специфіці стимульного матеріалу.

22 травня 2019 року Кабмін ухвалив нову редакцію Українського правопису. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1033: у завданнях зовнішнього незалежного оцінювання протягом п’яти років будуть використовуватися норми Українського правопису, які не зазнали змін. Тобто завдання, які стосуються норм Українського правопису, будуть ґрунтуватися тільки на тих усталених нормах, які не змінилися.

В Українському центрі було ухвалено рішення: протягом п’яти років не вважати помилковим написання слів згідно з нормами попередньої редакції правопису. Іншими словами екзаменатори позначатимуть написання слів, що не відповідатиме чинному правопису, однак у загальному обліку не враховуватимуть його — такі помилки не вплинуть на загальний бал учасника тестування за написання власного висловлювання.

 

 

Методист               Г.В.Бровко