01 Листопад 2017, 10:01

АРХЕОЛОГІЧНІ СТУДІЇ СЛУХАЧІВ СЕКЦІЇ МАН


У нинішньому навчальному році у нашій школі розпочала свою роботу секція МАН для учнів 9-х і 10-го класів, які бажають поглиблено вивчати історію України.

Цікавою та насиченою, як з теоретичної, так і з практичної точки зору, є програма роботи учнів 9-х класів, що передбачає детальне опанування найрізноманітніших питань української історії крізь призму спеціальних історичних дисциплін – галузей історичної науки, які прицільно вивчають минуле за різними типами джерел (археологічними знахідками, етнографічним матеріалом, гербами, монетами та ін.).

Нещодавно дев’ятикласники на заняттях МАН закінчили розгляд теми, яка стосувалася археологічної спадщини України. Найбільш цікавим видалося практичне заняття, у рамках якого учні мали змогу випробувати особливості професії археолога.

На шкільному подвір’ї спеціальною розміткою була позначена ділянка, працюючи на якій МАНівці поглибили свої знання про методику археологічного розкопу.

В імітаційно-ігровій формі учні дізналися про способи визначення та розмітки місця розкопу, етапи його проведення, способи віднаходження та виокремлення різних типів речових знахідок.

Спеціальну увагу на занятті було приділено вивченню учнями базових правил фіксації знайдених матеріалів у справжньому польовому щоденнику, який використовується професійними археологами.

Практичний характер археологічних студій сприяв не лише поглибленню знань учнів з археології та історії, але й вкотре актуалізував важливість збереження речових та  археологічних пам’яток, які є безпосередніми свідками минулого.


ЄЛЕСІН П.В.,

вчитель історії,

керівник секції МАН